20:41
Курсова робота з макроекономіки

Курсова робота, дипломна чи докторська дисертація з багатьох дисциплін може містити різного роду графічні додатки, без яких розглянути тему не можливо. Використання цих матеріалів робить не так виконання, як оформлення роботи складнішим. Тому слід точно знати, як правильно оформити таблиці, графіки то подібні додатки, аби уникнути проблем під час захисту роботи, або її узгодження з навчальним керівником. Про це сьогодні і піде мова, а тому радимо читати інформацію уважно, особливо, якщо ваше завдання – курсова робота з макроекономіки чи фінансів. Більше інформації на сайті http://diploms.com.ua/kursova-robota-z-ekonomiki-pidpriyemstva.html

Отже, графіки, таблиці, схеми та діаграми повинні містити назву над безпосереднім об’єктом, а не в ньому, тобто не в самій таблиці чи схемі. У правому куті над тематичною назвою з великої літери вказується відповідне зазначення: «Діаграма», «Графік» і подібне. Перед цифрою знак «№» ставити не потрібно, замість цього вказується номер питання, до якого відноситься додаток, та його порядковий номер. Наприклад: Діаграма 3.4, що означає четверту діаграму третього питання. Помилок у такому плані докторська дисертація мати не повинна.

Для кожної окремої таблиці відводять окрему сторінку. Переносити її з одного аркуша на інший можна лише у випадку, якщо це інформація про пов’язані характеристики. Якщо ви таблицю, все  ж, переносите, не забудьте вказати справа сторінки «Продовження/Закінчення таблиці».

Однакові показники вказуються у заголовку, різні – у боковику. Одиниці виміру слід позначати відповідно з правилами. Розряди чисел у графах проставляються один під одним. Публікація статті за кордоном з таблицею повинна розміщатись в тексті після першого посилання.  Нумерування формул повинно мати арабські цифри. Номер формули має такий самий порядок, як і номер таблиць, але його беруть у дужки.

Слід зауважити також правильний порядок оформлення літератури, за допомогою якої виконувалась курсова робота з макроекономіки.  Спершу вказують закони України та укази Президента, далі декрети та постанови Уряду, збірники статистики та інструктивні матеріали. Наступне, що слідує у списку, - спеціальна література по економіці і публіцистика. Все це зазначається не в хаотичному порядку, а за алфавітом у хронологічній послідовності. Публікація статті за кордоном повинна вказуватись із зазначенням імені та прізвища автора. Притримуйтесь цих правил, і ваша робота буде оформлена як слід!

Категория: статьи | Просмотров: 996 | Добавил: sergio1975 | Рейтинг: 5.0/6